วิธีปลดล็อก Facebook !! ด้วยเบอร์โทรศัพท์


 

โปรดตรวจสอบความเป็นตัวตนของคุณ

  • วิธีการตรวจสอบความเป็นตัวตนของคุณ หลังจากคุณเข้า Face Book แล้วทาง Face Book ให้คุณยืนยันตัวตน ให้คุณทำตามขั้นตอน ง่ายๆนิดเดียว !!
  • ให้ใส่ตัวอักษรที่ทาง Face Book ให้มาใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
  • หลังจากตรวจสอบแล้วความปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ คลิก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
  • หลังจากนั้นให้คุณกรอก เบอร์โทรศัพท์คุณ
  • ตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์
  • ตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์
  • มายเหต** ถ้าคุณขอหลายครั้ง Face Book จะขึ้นหน้าต่างเตือน ขออภัยการส่งคำขอหลายครั้ง อย่างน้อยต้องรอการขอใหม่ อีก 24ชั่วโมง